KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ / PŘÍZEMÍ
sociálně-aktivizační prostor 1. NP / BEZPLATNÉ SLUŽBY