přízemí
sociálně-aktivizační prostor 1. NP / BEZPLATNÉ SLUŽBY

Přízemí / 1. NP KCH je bezpečným sociálně-aktivizačním prostorem vybaveným počítači s internetovým připojením, telefonem, skenerem a tiskárnou. Vaši zakázku v rámci zvyšování kompetencí a aktivizace Vám pomohou naplňovat komunitní asistenti. Podpora, kterou u nás mohou klienti čerpat, se zaměřuje na aktivizaci jejich potenciálu.

Jedná se hlavně o zvyšování kompetencí v PC dovednostech a finanční gramotnosti. Komunitní asistenti pomáhají radou, asistencí nebo doprovodem při uplatňování oprávněných nároků klientů. Poskytujeme také podporu při vyřizování dávek v hmotné nouzi, příspěvků na péči, uplatňování nároku na důchod a pomoc při řešení složitých sociálních situací.

Projekt je podpořený z prostředků Operačního programu Praha - Pól růstu.
Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ


poskytujeme tyto služby  / PRACOVNÍ PORADENSTVÍ / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BYDLENÍ, DÁVKY, APOD. / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ TELEFONNÍ LINKY / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU / MOŽNOST TISKU, KOPÍROVÁNÍ I SKENOVÁNÍ (DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ)
Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ

Otevírací doba 1. NP (dříve Job Club)


Kontakt / Mgr. Henrieta Votíková
+ 420 222 221 644 /  kch@r-mosty.cz /
www.husitska.eu / FB - KCH Husitská