Komunitní centrum Husitská / SUTERÉN
prostor pro všechny / prostor pro Vás / kulturní sál & minikino / besedy / osvěta / vzdělávání 

Komunitní prostor Husitská  od listopadu 2017 disponuje kulturním sálem s podiem pro filmovou projekci a moderované besedy. Sál je možné také rozdělit jako kavárnu, případně kruhové sezení pro svépomocné nebo terapeutické skupiny.  Program komunitního centra je zcela bezplatný a přístupný všem obyvatelům Prahy 3 bez ohledu na věk, sociální status či konkrétní bydlište.

AKTIVITY V KCH SUTERÉN / 2018

/ dokumentární filmy FF Jeden svět pro vzdělávací instituce i širokou veřejnost
/ dokumenty ČT / nově celovečerní filmy
/ klub deskových her
/ besedy na rozličná témata
/ workshopy
/ setkávání se známými osobnostmi
/ vernisáže
/ uzavřené akce pro školy / osvěta / projekce / vzdělávání
/// a mnoho dalšího


    PREVENCE / sociální a právní poradenství / asistence

VZDĚLÁVÁNÍ / školy / senioři / široká veřejnost / profesionálové

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY /duševní zdraví / závislosti / ekologie / gender / prevence sociálně-patologických jevů

KULTURNÍ SÁL & MINIKINO

projekce / výstavy / besedy / skupiny / terapie

Kontakt
Mgr. Zuzana Čiháková / +420 777 316 122 / zuzanac@r-mosty.cz
www.husitska.eu / FB - KCH Husitská