KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ / SUTERÉN

prostor pro všechny / prostor pro Vás / kulturní sál & minikino / besedy / osvěta / vzdělávání 


Komunitní prostor Husitská  je v provozu od listopadu 2017.
Disponuje kulturním sálem s podiem pro filmovou projekci a moderované besedy.
Sál je možné také rozdělit jako kavárnu, případně kruhové sezení pro svépomocné nebo terapeutické skupiny.  Program komunitního centra je zcela bezplatný a přístupný všem obyvatelům Prahy 3 bez ohledu na věk, sociální status či konkrétní bydlište.


AKTIVITY V KCH SUTERÉN

/ dokumentární filmy / FF Jeden svět / CinEd / ČT a dalších distributorů
pro vzdělávací instituce i širokou veřejnost
/ celovečerní filmy ve spolupráci s Bontonfilm
/ workshopy
/ besedy
/ setkávání s osobnostmi
/ výstavy & umění
/ uzavřené akce pro školy / osvěta / projekce / vzdělávání
/// a mnoho dalšího

    PREVENCE / sociální a právní poradenství / asistence

VZDĚLÁVÁNÍ / školy / senioři / široká veřejnost / profesionálové

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY /duševní zdraví / závislosti / ekologie / gender / prevence sociálně-patologických jevů

KULTURNÍ SÁL & MINIKINO
projekce / výstavy / besedy / skupiny / terapie

Kontakt
Mgr. Zuzana Čiháková / +420 777 316 122
zuzanac@r-mosty.cz
www.husitska.eu / FB - KCH Husitská