SLUŽBY KOMUNITNÍHO CENTRA HUSITSKÁ / PŘÍZEMÍ

veškeré služby jsou bezplatné

ZMĚNA V PRAVIDLECH VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
AKTIVIZAČNÍ PROSTOR KCH

 • Doba využívání služeb se, při naplněnosti kapacity, omezuje na 30 minut.

 • Žádáme zájemce a klienty s respiračním onemocněním, aby nevyužívali naše služby a vyhledali lékařské ošetření.

 • Osobám, u kterých se projeví příznaky respiračního onemocnění,
  může být využívání služeb ukončeno
  .

  Děkujeme za pochopení a respektování těchto nařízení.

2021 / PROVOZ AKTIVIZAČNÍHO PROSTORU NEPŘERUŠEN, ALE OMEZEN:

 • 6 osob včetně zaměstnanců
 • 30 minut
 • vstup POUZE S ROUŠKOU

PODROBNÉ INFORMACÍ NÍŽE

POMOC OSOBÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI NA ŽIŽKOVĚ OMEZENÁ, ALE ZACHOVÁNA
Praha 3 - Žižkov 18. 2. 2021

Aktivizační prostor Komunitního centra Husitská byl vzhledem k omezením vzniklým v rámci pandemie nucen omezit svůj provoz, ale služby pro klienty zůstávají zachované.

Klienti přichází v zachované otvírací době do Husitské 114/74 v Praze - Žižkově. Omezení plynoucí z nařízení Vlády ČR plně respektujeme. Proto je okamžitá kapacita tohoto veřejného prostoru snížena na 6 osob včetně zaměstnanců a klienti mohou většinou čerpat poskytované služby
v omezené době půl hodiny.

Naše služby jsou zaměřené hlavně na aktivizaci osob ve finanční nouzi. Pro naše klienty je nezbytná možnost komunikovat se zaměstnavateli, popřípadě hledat nové pracovní uplatnění. Klienti v prostoru mají k dispozici počítače připojené na internet, tiskárnu a telefon. Poskytujeme také sociální poradenství, edukaci a další doplňkové služby podle našeho zaměření. Plně funguje praní prádla. Tato služba je velice vyhledávaná a stále vytížena. Objednání na praní prádla je u našich klientů možné i telefonicky. Vydávaní potravinové pomoci je také zachováno podle platných podmínek.

U vydávání potravinové pomoci je limitující prostor poskytované služby AP KCH.
Z kapacitních důvodu nenahrazujeme výdej potravin osobám bez domova, které nepracují.

Jediné, co jsme byli nuceni zrušit je středeční Tvořivý aktivizační kurz. Klientům se tímto omlouváme, ale v rámci tvoření by nebylo možné respektovat nařízená hygienická opatřeni.

Dík patří naši kolegyni Ireně, která zabezpečila látkové roušky,
které po použití pereme a tak můžeme bezpečněji poskytovat služby našim klientům.

Komunitní centrum Husitská / Aktivizační prostor
Husitská 114/74 / 130 00 Praha 3 - Žižkov

odkazy: https://www.husitska.eu/prizemi
otvírací doba: https://www.husitska.eu/oteviraci-doba

Poskytovatel / R-Mosty z.s. / Blahoslavova 4 / 130 00 Praha 3 - Žižkov

Mgr. Henrieta Votíková - vedoucí AP KCH


PROVOZ KOMUNITNÍHO CENTRA HUSITSKÁ / AKTIVIZAČNÍ PROSTOR / 1. NP: https://www.husitska.eu/oteviraci-doba

 • Oznamujeme klientům změnu v Pravidlech využívání služby
  od nařízení preventivních opatření Vlády ČR od 13. 3. 2020
  • okamžitá kapacita osob v AP KCH se snižuje na 6 osob včetně pracovníků
  • doba využívání služeb se při naplněnosti kapacity omezuje na 30 minut
  • dle doporučení primátora Prahy z 17. 3. 2020 nevstupujte do prostoru AP KCH
   bez zakrytých úst a nosu
  • středeční Tvořivý aktivizační kurz je zrušený

   Děkujeme za pochopení a respektování těchto nařízení

poskytujeme tyto služby:
/ všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ


Přízemí / 1. NP KCH je bezpečným sociálně-aktivizačním prostorem vybaveným počítači s internetovým připojením, telefonem, skenerem a tiskárnou. Vaši zakázku v rámci zvyšování kompetencí a aktivizace Vám pomohou naplňovat komunitní asistenti. Podpora, kterou u nás mohou klienti čerpat, se zaměřuje na aktivizaci jejich potenciálu.

Jedná se hlavně o zvyšování kompetencí v PC dovednostech a finanční gramotnosti. Komunitní asistenti pomáhají radou, asistencí nebo doprovodem při uplatňování oprávněných nároků klientů. Poskytujeme také podporu při vyřizování dávek v hmotné nouzi, příspěvků na péči, uplatňování nároku na důchod a pomoc při řešení složitých sociálních situací.
Projekt je podpořený z prostředků Operačního programu Praha - Pól růstu.
Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ