NABÍDKA PRO ZŠ / SŠ / VŠ & VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

OSVĚTOVĚ-PREVENTIVNÍ PROGRAMY / PROJEKCE / BESEDY / WORKSHOPY // kapacita sálu 30 osob 

JSTE ŘEDITEL MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ, VYSOKÉ ŠKOLY
ČI JINÉHO VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ?

JSTE PEDAGOG, METODIK PREVENCE, PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK?
 JSTE STUDENT? JSI ŽÁK?
HLEDÁTE ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ TÉMATA? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

VZDĚLÁVACÍM INSTITUCÍM NABÍZÍME:

 • PRO NEJMENŠÍ - pohádkové projekce převážně z produkce Bontonfilm / pro aktuální nabídku pohádek nás prosím kontaktujte: suteren@r-mosty.cz
  Při projekcích pro nejmenší děti 2+ můžeme po dohodě udělat přestávku na svačinku, protažení, podle aktuálních potřeb dětí & učitelů
 • DOKUMENTÁRNÍ & OSVĚTOVÉ FILMOVÉ PROJEKCE - FF Jeden svět - www.promitejity.cz/filmy / CinED - www.cined.eu & vybrané dokumenty ČT
 • BESEDY & WORKSHOPY / agrese a šikana, kyberšikana, hate speech ve veřejném prostoru, násilí z nenávisti, závislosti a další aktuální témata
  NA MÍRU DLE VAŠEHO ZADÁNÍ ZAJISTÍME ODBORNÍKA NA DANOU PROBLEMATIKU
 • prostor je možné BEZPLATNĚ PRONAJMOUT PRO VAŠI AKTIVITU
  // školní & mimoškolní akce / teamové setkání / pracovní skupina...
 • kapacita sálu: 30 osob
 • adresa: Husitská 114/74, Praha 3 - Žižkov / www.husitska.eu

KONTAKT // INFO & REZERVACE PROGRAMU

Mgr. Zuzana Čiháková
programová manažerka & sociální pracovník
zuzanac@r-mosty.cz / +420 777 316 122

Valérie Štorkánová

depistáž & vzdělávání
valerie@husitska.eu