BEZPLATNÝ PRONÁJEM KCH SUTERÉN
50 m2 sál / 35 míst / variabilita prostoru

// REZERVACE & více informací: Mgr. Zuzana Čiháková / zuzanac@r-mosty.cz / + 420 777 316 122

VARIABILITA PROSTORU

SUTERÉN KCH si můžete
po dohodě bezplatně pronajmout pro Vaše aktivity / svépomocnou skupinu / terapeutickou skupinu / zájmovou skupinu / besedu / seminář  / teamové setkání / teambuilding / hudební produkci ...
... dalším nápadům na využití prostoru se meze nekladou...

audiovizuální technika
35 míst k sezení
bezplatná wifi


NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PRO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE !
----  KONTAKTY ---


náhled hlediště / projekce / divadelní představení / beseda

náhled kruhového sezení / svépomocná skupina /
terapeutická skupina apod.