AKTUÁLNÍ PROJEKTY V KC HUSITSKÁ

PROJEKT HUSITSKÁ POMÁHÁ
REG. ČÍSLO: CZ.03.02.01/00/22_043/0001515


"Rozvoj NDC Husitská"

V říjnu 2021 byl zahájen nový projekt podpořený z OPPPR nazvaný
Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská
(CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002299),
jehož cílem je rekonstrukce části objektu na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3
a pořízení vybavení pro poskytování sociální služby Nízkoprahového denního centra Husitská. Klienti služby tak budou od podzimu roku 2022 v rámci nabízených služeb využívat nově rekonstruované prostory.


UKONČENÉ PROJEKTY


Dotace Magistrátu hlavního města Prahy Programu v oblasti rodinné politiky


Komunitní centrum Husitská III
reg. č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001829
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.

Projekt "Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská" (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000682) Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.


Harmonogram projektu

stavební úpravy 6/2017 až 11/2018 (4,9 mil. korun)
provoz 1/2017 až 12/2018 (6,2 mil. korun)