SLUŽBY R-MOSTY

30 let v sociálních službách

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR.

R-mosty, z.s. provozují 4 registrované sociální služby:

R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání.
  • AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI
  • SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNU
  • NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
    & JEHO MOBILNÍ VERZI "ULIČNÍK"
  • NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání.

Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork