PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KCH / PŘÍZEMÍ

PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
V lednu roku 2017 se zavedený JobClub pro osoby bez přístřeší začal přetvářet do podoby Komunitního centraHusitská (KCH). Partnerský projekt Městské části Prahy 3 a spolku R-Mosty tak přechází do nové fáze, kterou umožnil evropský operační program
Praha - pól růstu ČR.
V přízemí najdou návštěvníci sociálně aktivizační prostor, který poskytuje zdarma sociální poradenství, přístup k internetu i telefonu. Podpora, kterou u nás mohou klienti čerpat,
se zaměřuje na aktivizaci jejích potenciálu.
Podporujeme klienty při vyřizování dávek v hmotné nouzi, příspěvků na péči, uplatňování nároků na důchod, pomáháme jim s orientací ve složitých sociálních problémech.
Bližší informace o jednotlivých službách Vám při vstupu
do AP KCH podají komunitní asistenti.
V aktivizačním prostoru KCH evidujeme osobní údaje podle Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR).

JAK TO U NÁS FUNGUJE:
Pro využívání služeb AP KCH je potřebná registrace u pracovníka centra.
Doba využívání služeb sociálně aktivizačního prostoru
(1. nadzemního patra) je 30 minut (v odůvodněných případech ji může sociální pracovník prodloužit).
Klientovi, který nerespektuje pokyny komunitního asistenta, překračuje pravidla pro využívání služeb AP KCH, může být čerpání služby ukončeno.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Sociální poradenství:

 • Sociální pracovníci poskytují sociální poradenství po předchozím objednání evidovaným klientům.

Používání počítače:

 • Je umožněno evidovanému návštěvníkovi po zápisu v knize "Příchodů a odchodů" pod jménem/ přezdívkou, kterou uvedl(a) v rámci prvokontaktu;
 • rezervace počítače předem není možná, lze ho využívat bez objednání;
 • každý klient může využívat počítače maximálně 30 min.
 • tisk více než 5ti dokumentů je možný po předchozí domluvě s komunitním asistentem;
 • internet v AP KCH není určen primárně pro využívání sociálních sítí. Kdyby v době využívání sociálních sítí čekal na použití PC klient, který potřebuje PC k hlavním oblastem v činnosti AP KCH, dostane na pokyn personálu AP KCH přednost
  v jeho užívání.
Používání telefonu:
 • Bezplatné využití telefonu je možné po domluvě• s personálem AP KCH.
  Maximální délka hovoru je 5 min.  Delší nebo mezistátní hovory lze domluvit v rámci sociálního poradenství s pracovníkem AP KCH.

Ostatní služby AP KCH:

 • Vzdělávání v počítačové gramotnosti;
 • vzdělávání ve zvyšování finanční gramotnosti;
 • v odůvodněných případech možnost využít potravinovou pomoc;
 • možnost ohřevu jídla či horkého nápoje.


STÍŽNOSTI NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTOU PODPORU.
Stížnost můžete sdělit přímo sociálnímu pracovníkovi v AP KCH, vložit do boxu "přání a střížnosti", podat písemně do kanceláře R - Mosty, z. s. na adrese R - Mosty, Blahoslavova 4, Praha 3 nebo e-mailem na adresu reditel@r-mosty.cz. Vaše stížnost bude vyřízena do 10 pracovních dnů ředitelem organizace. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti
se obraťte na Výbor spolku R - Mosty: vybor@r-mosty.cz.
Kladné hodnocení našich služeb lze podat stejnou cestou

VSTUP DO AP KCH JE UMOŽNĚN OSOBÁM, KTERÉ

 • Nejsou pod vlivem návykových látek;
 • se chovají ohleduplně vůči ostatním klientům i pracovníkům, neruší svým chováním ostatní např. vulgárním nebo agresivním jednání (slovní i fyzické);
 • dodržují zákaz kouření, vnášení a konzumace alkoholu, aplikace drog a také konzumace potravin u PC;
 • respektují právo komunitního asistenta ukončit nebo omezit účast v AP KCH v případě porušení podmínek provozu.

Není dovoleno vnášet do prostor AP KCH otevřenou, či zavřenou láhev
s alkoholem, která není uložená v tašce, či v batohu.

PES může vstupovat do prostor AP KCH s košíkem a na vodítku, po souhlasu personálu AP KCH.

Děkujeme Vám, že naše pravidla respektujete a dodržujete.

Tým AP KCH