PROVOZNÍ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KCH / PŘÍZEMÍ

V lednu roku 2017 se zavedený JobClub pro osoby bez přístřeší začal přetvářet do podoby Komunitního centra Husitská / KCH. Partnerský projekt Městské části Prahy 3, spolků
R  -  Mosty a Naděje tak přechází do nové fáze, kterou umožnil evropský operační program
Praha - pól růstu ČR.
V přízemí najdou návštěvníci sociálně aktivizační prostor, který poskytuje zdarma sociální poradenství, přístup k internetu i telefonu. Nově bude poskytovat více programů pro seniory
a širší veřejnost, kde se budou pořádat kurzy počítačové a finanční gramotnosti.
Podpora, kterou u nás mohou klienti čerpat se zaměřuje na aktivizaci jejích potenciálu.
Podporujeme klienty při vyřizování dávek v hmotné nouzi, příspěvků na péči, uplatňování nároků na důchod, pomáháme jim orientací ve složitých sociálních problémech.
Bližší informace o jednotlivých službách Vám při vstupu do KCH Vám podají komunitní asistenti.

Jak to u nás funguje
Pro využívání služeb KCH je potřebná registrace u pracovníka centra.
Doba využívání služeb sociálně aktivizačního prostoru / 1. nadzemního patra
je 90 minut / v odůvodněných případech ji může sociání pracovník prodloužit.

Bezplatné služby
Sociální poradenství
• sociální pracovnici poskytují sociální poradenství po předchozím objednání
evidovaným klientům

Používání počítače
• je umožněno evidovanému návštěvníkovi po zápisu v knize "Příchodů a odchodů"
pod jménem/přezdívkou, kterou uvedl(a) v rámci prvokontaktu
• rezervace počítače předem není možná, lze ho využívat bez objednání
• každý klient může využívat počítače maximálně 90 min. v jednom dni / dny, ve kterých klient nenavštívil KCH se nesčítají - nárok je pro aktuální den
• tisk dokumentů je možný po předchozí domluvě s komunitním asistentem
• internet v KCH není určen primárně pro využívání sociálních sítí.
Kdyby v době využívání sociálních sítí čekal na použití PC klient, který potřebuje PC k hlavním oblastem v činnosti KCH, dostane na pokyn personálu KCH přednost v jeho užívání.

Používání telefonu
• Bezplatné využití telefonu je možné po domluvě s personálem KCH.
Maximální délka hovoru je 5 min. Delší nebo mezistátní hovory lze domluvit
v rámci sociálního poradenství s pracovníkem KCH.

Ostatní služby KCH
• vzdělávání v počítačové gramotnosti
• vzdělávání ve finanční gramotnosti
• v odůvodněných případech možnost využít potravinovou pomoc
• možnost ohřevu jídla či horkého nápoje. Stížnosti na poskytované služby a poděkování
za poskytnutou podporu. Stížnost můžete sdělit přímo sociálnímu pracovníkovi v KCH,
nebo ji předat telefonicky do kanceláře R - Mosty, z. s. / 222 581 241 nebo e-mailem na adresu reditel@r-mosty.cz nebo osobně na adrese R - Mosty, Blahoslavova 4, Praha 3.
Vaše stížnost bude vyřízena do 10 pracovních dnů ředitelem organizace.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se obraťte na Výbor spolku
R - Mosty: vybor@r-mosty.cz. Kladné hodnocení našich služeb lze podat stejnou cestou.

Vstup do KCH je umožněn osobám, které
• nejsou pod vlivem návykových látek
• se chovají ohleduplně vůči ostatním klientům i pracovníkům, neruší svým
chováním ostatní např. vulgárním nebo agresivním jednání (slovní i fyzické)
• dodržují zákaz kouření, vnášení a konzumace alkoholu, aplikace drog
a také konzumace potravin u PC
• respektují právo komunitního asistenta ukončit nebo omezit účast v KCH
v případě porušení podmínek provozu.

Pes může vstupovat do prostor KCH s košíkem a na vodítku, po souhlasu personálu KCH.

Děkujeme Vám, že naše pravidla respektujete a dodržujete.
Tým KCH