SETKÁVÁNÍ S OSOBNOSTMI VEŘEJNÉHO ŽIVOTA S JANEM BÁRTOU

rezervujte si své místo: suteren@r-mosty.cz / + 420 776 337 598 nebo v rezervačním formuláři

Od ledna 2018 vede v Komunitním centru Husitská / SUTERÉN výtvarník a dlouholetý humanitární pracovník Jan Bárta  rozhovory s osobnostmi veřejného života.
Jan Bárta, B.Th. v letech 2004-2013 působil jako ředitel humanitární organizace ADRA, 2015 - 2021 vedl neziskovou organizaci Letní dům, která od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. VÍCE INFO

ZDE SI PROSÍM ZAREZERVUJTE BESEDU, O KTEROU MÁTE ZÁJEM / DĚKUJEME

| LISTOPAD 2021 |

2. LISTOPADU / 19.30
Srdečně Vás zveme na besedu Jana Bárty s dalším vzáceným hostem, českým biologem, filosofem a spisovatelem prof. STANISLAVEM KOMÁRKEM s tématem
SMRT JAKO TABU. Stanislav Komárek autorem svébytných esejů, básník a romanopisec, etolog, antropolog, historik biologie. Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem Adolfa Portmanna a Carla Gustava Junga.
https://www.stanislav-komarek.cz/
Tato událost bude také streamována na FB Komunitního centra Husitská.
Za přenos děkujeme Romea TV.


| PROSINEC 2021 |

7. prosince 2021 /  19.30
Prosincovým hostem Jana Bárty bude MARTIN DVOŘÁK, první polistopadový primátor Hradce Králové. Autor knihy Kosovo na vlastní kůži. Administrátor v misi OSN. V roce 2016 mu byla řádem milosrdných bratří udělena Cena Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné
za jeho humanitární a rozvojovou činnost v Kosovu a Iráku, a za celoživotní postoj vůči službě lidem a společnosti.Od července 2003 působil v Iráku, kde jako jeden z českých expertů v rámci Přechodné koaliční správy (CPA) pracoval nejprve
v Basře na ustavení místní samosprávy v jižní části Iráku a posléze byl přizván
do administrativního týmu Rady pro mezinárodní koordinaci (CIC) v Bagdádu,
kde pracoval jako zástupce ředitele odboru pro koordinaci dárců. Od 1. dubna 2004 je zaměstnancem ministerstva zahraničí ČR. Od ledna 2005 do července 2009 pracoval jako obchodní rada na zastupitelském úřadě ČR v USA ve Washingtonu. V září 2012 jmenován generálním konzulem ČR v New Yorku.
V této pozici působil až do roku 2017, kdy byl jmenován mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Kuvajtu. Své funkce se ujal v září 2017.

| HOSTY JANA BÁRTY JIŽ BYLI |

5. říjen 2021
Prof. MUDr. EVA KUBALA HAVRDOVOU, CSc.
Vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Zabývá se roztroušenou sklerózou, snaží se propojit neurologii a imunologii. Přednáší o základech neuroimunologie, patogeneze a terapii sclerosis multiplex, tremoru a spasticity. Angažuje se také v Nadačním fondu IMPULS, který pomáhá v oblasti oblasti výzkumu a terapie roztroušené sklerózy mozkomíšní. ZÁZNAM Z ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ
Za záznam děkujeme Romea TV.

7. září 2021
BARBORA HRZÁNOVÁ, herečka a zpěvačka.
ZÁZNAM Z ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ
Za záznam děkujeme Romea TV

22. červen 2021
KATARÍNA VLČKOVÁ , lékařka věnující se paliativní péči v organizaci Cesta domů a spolu s manželem Ondřejem Vlčkem budující hospic pro dětské pacienty.
ZÁZNAM Z ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ

29. září 2020

JINDŘICH ŠTREIT, český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic, věnoval se tématu zemědělství, potom také těžké práciv továrnách.

31. březen 2020
CYRIL HÖSCHL, český psychiatr, vysokoškolský pedagog, první svobodně zvolený děkan 3. lékařské fakulty UK, přednosta Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a současný ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. beseda zrušena

Bohužel se setkání s panem profesorem, s ohledem na veškerá opatření, v březnu neuskutečnilo. Je nám to velice líto. Pan profesor byl 24. 3. 2020 hostem Českého rozhlasu.
Záznam z tohoto rozhovoru //Karanténa připomíná brutální model normalizace. Vlna solidarity brzy pomine// můžete sledovat na YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=ST84mS26bng&feature=youtu.be4. únor 2020

DANIEL STACH / redaktor a moderátor České televize, bývalý reprezentant České republiky ve vodním slalomu, nejmladší laureát, kterému Akademie věd České republiky udělila Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. Wikipedie


17. prosinec 2019
PAVLA HOLCOVÁ /
investigativní novinářka a zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku

22. říjen 2019

ANNA ŠABATOVÁ / signatářka Charty 77 a její mluvčí v roce 1986. Celoživotně se zabývá ochranou lidských práv. V letech 2001-2007 byla zástupkyní veřejného ochránce práv, v letech 2008-2013 byla předsedkyní Českého helsinského výboru. V únoru 2014 byla zvolena veřejnou ochránkyní práv. / zdroj Wikipedie

 BESEDA S A. ŠABATOVOU BYLA ZRUŠENA / Je nám to velmi líto, ale věříme, že s A. Šabatovou v Komunitním centru Husitská / SUTERÉN v budoucnu ještě setkáme // sledujte náš program & zachovejte nám přízeň

10. září 2019
TÁŇA FISCHEROVÁ / česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka. Od roku 2008 byla předsedkyní a lídrem Klíčového hnutí, založeného na principech sociální trojčlennosti rakouského filozofa a humanisty Rudolfa Steinera. V červnu 2002 byla na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. Mandát skončil v červnu 2006. V historicky první přímé volbě v roce 2013 kandidovala na prezidentku České republiky. / zdroj Wikipedie

21. červen 2019
ŠIMON PÁNEK / spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni, humanitární organizace se sídlem v České republice. Šimon byl coby studentský aktivista během sametové revoluce v roce 1989 vůdcem několika stávek proti režimu. Je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy a zakládajícím členem Rady evropského partnerství pro demokracii. /zdroj: Wikipedie/

21. květen 2019
ALEXANDR SASHA FLEK /
český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible 21. V současnosti se věnuje přednáškové činnosti, vede nakladatelství Biblion a působí jako hostující kazatel. V letech 1988-1995 působil v Praze jako pastor charismatického evangelikálního sboru Voda života. /zdroj: Wikipedie/

23. duben 2019
PAVLA GOMBA / výkonná ředitelka UNICEF12. březen 2019
BRIT JENSEN /
dánská dokumentaristka

5. únor 2019
PETR KOLÁŘ / bývalý velvyslanec v USA & Rusku

15. ledna 2019
Prvním hostem Jana Bárty v roce 2019 byl novinář
a pedagog DAVID KLIMEŠ
. Jako hlavní analytik týdeníku Ekonom komentuje ekonomické a politické dění. Vyučuje komunikaci na Fakultě sociálních věd. Vystudoval žurnalistiku, historii a mediální studia. Doktorát obhájil v roce 2012. Naposledy vyšla jeho kniha "Jak probudit Česko: recept na úspěšnou republiku".

4. prosince 2018
DANIELA DRTINOVÁ / redaktorka / novinářka / právnička
10. jubilejní host Setkávání s osobnostmi veřejného života s Janem Bártou. Daniela Drtinová vystudovala práva, od roku 1993 působila v České televizi, kde uváděla Interview ČT24 a také pořad Události, komentáře. V roce 2014 spolu s moderátorem Martinem Veselovským a editorem Janem Rozkošným založila DVTV. Za svou novinářskou práci získala Cenu Karla Havlíčka Borovského.

27.  listopad 2018
IVA PEKÁRKOVÁ / česká spisovatelka / překladatelka
beseda /
čtení úryvků z nové knihy TŘÍSKYhttps://www.kosmas.cz/knihy/249427/trisky/.  Hostem Kateřina Hager, režisérka připravovaného dokumentu "A Marriage", který je knihou Ivy Pekárkové inspirovaný.

30. října 2018
PETR VACEK / herec, moderátor a člověk věnující se mnoha
dobročinným projektům byl již osmým hostem Jana Bárty

25. září 2018
MICHAL LUKEŠ / generální ředitel Národního muzea
oficiální životopis

12. června 2018
DANIEL ŠPINAR / divadelní režisér a umělecký ředitel Činohry Národního divadla v Praze

Působil jako kmenový režisér Divadla na Vinohradech, kde zinscenoval Vojcka Georga Büchnera (2009), za nějž obdržel Cenu Alfréda Radoka a Cenu Josefa Balvína. Spolupracoval s mnoha pražskými i mimopražskými divadly jako režisér na volné noze, a vytvořil na tři desítky titulů. Koncem roku 2014 zvítězil s koncepcí Nová krev ve výběrovém řízení na post uměleckého ředitele Činohry Národního divadla v Praze a zastává jej od září 2015 doposud.

22. května 2018
PETRA PROCHÁZKOVÁ / česká humanitární pracovnice a novinářka. Pracovala jako zahraniční korespondentka a válečná zpravodajka. Její první reportáže pocházely z Abcházie. V roce 2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se intenzivně věnovala humanitární práci v Grozném. Založila zde dětský domov pro válečné sirotky.
V současnosti je statutárním zástupcem organizace Berkat, pomáhající těm, kteří strádají v důsledku válečných konfliktů. Je také zpravodajkou Lidových novin pro Ukrajinu.
:::: VIDEO ZE SETKÁNÍ S PETROU PROCHÁZKOVOU

10. dubna 2018
TEREZA BOUČKOVÁ / spisovatelka, scénáristka a publicistka
Hovořila nejen o svém psaní, ale také o tom, jak žila a jak vzpomínala na minulost, kterou stále ještě nazýváme dobou totalitní.

13. března 2018
VLADIMÍR FRANZ / Již třetím hostem humanitárního pracovníka Jana Bárty bude v Komunitním centru Husitská Prof. JUDr. Vladimír Franz (*1959) hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog, publicista básník a dramatik. Od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za niž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové. Věnuje se rovněž výtvarné tvorbě. Působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU a od roku 2016 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pozornost médií poutá především svým nezvykle rozsáhlým tetováním.

6. února 2018
MARTIN FENDRYCH / novinář / spisovatel & bývalý politik
Za totality, kdy předčasně ukončil strojní fakultu ČVUT, vykonával nekvalifikované práce a aktivně se účastnil na vydávání samizdatu Vokno. Po sametové revoluci se stal mluvčím federálního ministra vnitra Jána Langoše a posléze náměstkem ministra vnitra Jana Rumla. Byl redaktorem časopisu Respekt, v němž zastával krátce i funkci šéfredaktora. V současnosti je komentátorem www.aktualne.cz a deníku Insider. Vydal deník Jako pták na drátě, básně Kotlino úst - Mundhöhle a román Samcologie.

16. ledna 2018
JAN JANDOUREK / kněz, sociolog, spisovatel a publicista
PhDr. Jan Jandourek, Ph.D.  absolvoval Katolickou teologickou fakultu a Fakultu sociálních věd (obor sociologie) na Univerzitě Karlově. Postgraduálně vystudoval sociologii na FSV UK. Působil jako kněz, v současné době je jedním ze starokatolických kněží v Praze. Pracoval jako redaktor Českého týdeníku, Reflexu, MF Dnes a dalších periodik. Od října 2000 do září 2005 byl členem Centra komparatistiky při FF UK v Praze. V komparatistice se převážně zabýval moderní světovou literaturou a problémem "pokleslých žánrů". Začátkem roku 2006 založil nakladatelství Tartaros.