PROGRAM JÍZDENKY

PODPORA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UŽIVATELŮ AP KCH

Podpora zvyšování finanční gramotnosti uživatelů AP KCH / cesta k uvědomělému občanství
Klienti ve III. stupni ID a klienti v hmotné nouzi

Vážené klientky a klienti!
Nabízený program vznikl na základě poptávky klientů,
kdy jsme společně zjistili, že někdy stačí málo. Informovanost o možnosti získat slevu na jízdném v MHD
v Praze pro osoby ve III. stupni ID, nebo pro občany v hmotné nouzi je dost malá a sleva, která je poskytována, na druhou stranu - dost velká.
Tarifně je na území hl. m. Prahy zohledněna možnost
pro výše zmíněné skupiny obyvatel využít, po několika administrativních krocích, nabízený výhodný tarif
a jezdit za nejvíce 130 Kč po dobu 1 měsíce. V rámci nabízených úhrad za delší časové období se náklady na jízdné pak na období 1 měsíce snižují - jak ukazuje další text čerpaný již přímo z podkladů DP Praha:
"Na stanovené období s volitelným začátkem platnosti - vydávány v papírové podobě z Jízdenkového programu
k Průkazce PID s evidencí osobních údajů (pouze typ I) - tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další zřetelehodní občané (občan v hmotné nouzi)".

Výše poplatků u osob ID III. stupně a u klientů v hmotné nouzi.

Cena jednotlivých kupónů pro ID III. stupně
a seniory 60 - 65 let:

• 30denní / 130 Kč
• 90denní / 360 Kč
• 365denní / 1 280 Kč

Cena jednotlivých kupónů pro osoby pobírající příspěvek
na živobytí:

• 30denní / 165 Kč
• 90denní / 444 Kč


Osoby v hmotné nouzi se musí prokázat potvrzením
Úřadu práce o pobírání dávky Příspěvek na živobytí.

Podpora, kterou poskytujeme našim klientům:
Podpora, kterou poskytujeme našim klientům:Poradenství
a doprovod ve věci získání nároku na slevujízdného a také úhradu průkazové fotografie a 20 + 10 Kč na průkazku
z jízdenkového programu
(jízdné za zvolený kupón si hradí již klient z vlastních prostředků). Poradenství ve věci nároku na slevu jízdného a případné doprovody si mohou klienti AP KCH domluvit každou středu mezi 13 - 15 hod. Doprovody jsou realizovány taktéž ve středu, a to mezi 15 - 17 hod.Klientem
AP KCH se osoba stane po registraci u sociálního pracovníka. Zaregistrovat se je možné kdykoliv v době otevíracích hodin pro veřejnost. Osoby nad 65 let jezdí v MHD zdarma.

Doklady potřebné pro uplatnění nároku na slevu:

  • Občanský průkaz,
  • Povolení k trvalému pobytu;
  • Doklad potvrzující pobírání dávky Příspěvek na živobytí
    (vydává ÚP ČR);
  • Doklad potvrzující ID III. stupně (vydává ČSSZ).
Těšíme se na vás každou středu od 13 do 15 hod.

Pracovníci Aktivizačního prostoru Komunitního centra Husitská.