PROGRAM JÍZDENKY

PODPORA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UŽIVATELŮ AP KCH

Podpora zvyšování finanční gramotnosti uživatelů AP KCH / cesta k uvědomělému občanství
Klienti ve III. stupni ID a klienti - starobní důchodci v hmotné nouzi. Osoby v hmotné nouzi nad 65 let.

Vážené klientky a klienti!
Nabízený program vznikl na základě poptávky klientů, kdy jsme společně zjistili, že někdy stačí málo.
Informovanost o možnosti získat slevu na jízdném v MHD v Praze pro osoby ve III. stupni ID, nebo pro občany v hmotné nouzi je dost malá a sleva, která je poskytována, na druhou stranu - dost velká. Tarifně je na území hl. m. Prahy zohledněna možnost pro výše zmíněné skupiny obyvatel využít, po několika administrativních krocích, nabízený výhodný tarif a jezdit za nejvíce 130 Kč po dobu 1 měsíce. V rámci nabízených úhrad za delší časové období se náklady na jízdné pak na období 1 měsíce snižují - jak ukazuje další text čerpaný již přímo z podkladů DP Praha:
"Na stanovené období s volitelným začátkem platnosti - vydávány v papírové podobě z Jízdenkového programu k Průkazce PID s evidencí osobních údajů (pouze typ I) -
tarifní kategorie Senior od 60 do 65 let nebo Další zřetele hodní občané (občan v hmotné nouzi)"

Výše poplatků u osob ID III. stupně a klienti starobní důchodci v hmotné nouzi.
Časový kupón pro seniory 60 - 65 let nebo hmotnou nouzi: (P, 0) - z "jízdenkového programu".
Začátek platnosti platnosti kupónu je možné volit po celý rok.

Cena jednotlivých kupónů je:
30denní - 130 Kč; 90denní - 360 Kč; 365denní - 1 280 Kč.
Stejným tarifem je zohledňován nárok na slevu u poživatelů ID III. stupně.
Osoby v hmotné nouzi nad 65 let se musí prokázat speciálním průkazem, jízdné pak mají v pásmu (P, 0) zdarma.

Podpora, kterou poskytujeme našim klientům:
Poradenství a doprovod ve věci získání nároku na slevu jízdného a také úhradu průkazové fotografie a 20 + 10 Kč na průkazku z jízdenkového programu (jízdné ve výši 130 Kč si hradí již klient z vlastních prostředků).

Poradenství ve věci nároku na slevu jízdného a případné doprovody si mohou klienti AP KCH domluvit každou středu mezi 13 - 15 hod. Doprovody jsou realizovány taktéž ve středu, a to mezi 15 - 17 hod.

Klientem AP KCH se osoba stane po registraci u sociálního pracovníka. Zaregistrovat se je možné kdykoliv v době otvíracích hodin pro veřejnost. Osoby nad 65 let jezdí v MHD zdarma. Poradenství, doprovod a úhradu nákladů na fotografie poskytujeme také osobám v hmotné nouzi mezi 65 a 70 lety.

Doklady potřebné pro uplatnění nároku na slevu:

  • Občanský průkaz, Povolení k trvalému pobytu;
  • Doklad potvrzující Hmotnou nouzi (vydává ÚP ČR);
  • Doklad potvrzující ID III. Stupně (vydává ČSSZ).

Těšíme se na vás každou středu od 13 do 15 hod.
Pracovníci Aktivizačního prostoru Komunitního centra Husitská.