KOMUNITNÍ CENTRUM  & NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

SWAP TUTO NEDĚLI 28. 11. 2021 JE ZRUŠEN / DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Projekt Komunitní centrum Husitská III, (reg. č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001829)
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.

Vážení obyvatelé Prahy 3, vážení Pražané,

rádi bychom Vám představili Komunitní centrum HUSITSKÁ,
které spustilo provoz v lednu roku 2017. Toto centrum je od roku 2014 místem SETKÁVÁNÍ a SDÍLENÍ pro jednotlivce
a skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo samotou /bývalý JobClub/. Stejně tak je určeno pro širokou veřejnost, místní rezidenty, studenty a žáky škol.

// VŠECHNY SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ A PRO KAŽDÉHO

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ SE DĚLÍ NA DVĚ PRACOVIŠTĚ:

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BYDLENÍ, DÁVKY, APOD. / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ TELEFONNÍ LINKY / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU / MOŽNOST TISKU, KOPÍROVÁNÍ
I SKENOVÁNÍ (DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ) / MOŽNOST VYPRÁNÍ PRÁDLA / POTRAVINOVÁ POMOC

PROSTOR PRO PROMÍTÁNÍ / OSVĚTOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY ŠKOL / KULTURNÍ TÉMATICKÉ AKCE / SVÉPOMOCNÉ A TERAPEUTICKÉ SKUPINY, PROSTOR PRO MLADISTVÉ I DOSPĚLÉ
V OBTÍŽNÉ SITUACI, PRO JEJICH RODIČE I PŘÍBUZNÉ / PROGRAMY PRO SENIORY