on-line právní poradna
BEZPLATNÁ PORADNA PRO VŠECHNY, PRO KOHO NEJSOU SOUKROMÉ PRÁVNICKÉ ČI MEDIAČNÍ SLUŽBY DOSTUPNÉ

Zde je prostor pro Vaše on-line dotazy z oblasti rodinného, občanského
a pracovního práva 

S dotazy z oblasti sociálního práva - bydlení / zaměstnání / dluhová problematika / vzdělávání / sociální dávky a předpisy / právní předpisy / rodinná péče  se prosíme obraťe na SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNU R-Mosty, z.s. v Blahoslavově ul. 4, Praha 3

Ze zaslaných dotazů budou vybrány tři, které budou podrobně rozebrány na setkání
s advokátkou a zapsanou mediátorkou Mgr. Lenkou Sitnou, konaném ve středu 27. 2. 2019 od 18.30 v Komunitním centru Husitská. Viz program KCH / únor 2018.

Vybrané dotazy & odpovědi, s ohledem na soukromí dotazovatele, budou v obecné rovině uveřejněny po setkání na našich webových stránkách.