PROVOZ KOMUNITNÍHO CENTRA HUSITSKÁ
 • AKTIVIZAČNÍ PROSTOR / 1. NP: https://www.husitska.eu/oteviraci-doba
  Oznamujeme klientům změnu v Pravidlech využívání služby
  od nařízení preventivních opatření Vlády ČR od 13. 3. 2020
  • okamžitá kapacita osob v AP KCH se snižuje na 6 osob včetně pracovníků
  • doba využívání služeb se při naplněnosti kapacity omezuje na 30 minut
  • dle doporučení primátora Prahy z 17. 3. 2020 nevstupujte do prostoru AP KCH
   bez zakrytých úst a nosu
  • středeční Tvořivý aktivizační kurz je zrušený

 • Komunitní centrum HUSITSKÁ / SUTERÉN je do odvolání uzavřeno
  https://www.husitska.eu/suteren
 • DALŠÍ OPATŘENÍ SLUŽEB R-MOSTY, Z.S.: www.r-mosty.cz

POMOC OSOBÁM V SOCIÁLNÍ NOUZI NA ŽIŽKOVĚ OMEZENÁ, ALE ZACHOVÁNA

Praha 3 - Žižkov 18. 3. 2020

Aktivizační prostor Komunitního centra Husitská byl vzhledem k omezením vzniklým v rámci pandemie nucen omezit svůj provoz, ale služby pro klienty zůstávají zachované.

Klienti přichází v zachované otvírací době do Husitské 114/74 v Praze - Žižkově. Omezení plynoucí z nařízení Vlády ČR plně respektujeme. Proto je okamžitá kapacita tohoto veřejného prostoru snížena na 6 osob včetně zaměstnanců a klienti mohou většinou čerpat poskytované služby v omezené době půl hodiny.

Naše služby jsou zaměřené hlavně na aktivizaci osob ve finanční nouzi. Pro naše klienty je nezbytná možnost komunikovat se zaměstnavateli, popřípadě hledat nové pracovní uplatnění. Klienti v prostoru mají k dispozici počítače připojené na internet, tiskárnu a telefon. Poskytujeme také sociální poradenství, edukaci a další doplňkové služby podle našeho zaměření. Plně funguje praní prádla. Tato služba je velice vyhledávaná a stále vytížena. Objednání na praní prádla je u našich klientů možné i telefonicky. Vydávaní potravinové pomoci je také zachováno podle platných podmínek.

U vydávání potravinové pomoci je limitující prostor poskytované služby AP KCH. Z kapacitních důvodu nenahrazujeme výdej potravin osobám bez domova, které nepracují.

Jediné, co jsme byli nuceni zrušit je středeční Tvořivý aktivizační kurz. Klientům se tímto omlouváme, ale v rámci tvoření by nebylo možné respektovat nařízená hygienická opatřeni.

Dík patří naši kolegyni Ireně, která zabezpečila látkové roušky, které po použití pereme a tak můžeme bezpečněji poskytovat služby našim klientům.

Komunitní centrum Husitská / Aktivizační prostor
Husitská 114/74 / 130 00 Praha 3 - Žižkov

odkazy: https://www.husitska.eu/prizemi/

Otvírací doba: https://www.husitska.eu/oteviraci-doba/

Poskytovatel: R-Mosty z.s., Blahoslavova 4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Mgr. Henrieta Votíková - vedoucí AP KCH

Projekt "Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská" (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000682)
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.

Vážení obyvatelé Prahy 3, vážení Pražané,
rádi bychom Vám představili Komunitní centrum HUSITSKÁ, které spustilo provoz v lednu roku 2017. Toto centrum je od roku 2014 místem SETKÁVÁNÍ a SDÍLENÍ pro jednotlivce a skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo samotou /bývalý JobClub/. Stejně tak je určeno pro širokou veřejnost, místní rezidenty, studenty a žáky škol.

// VŠECHNY NAŠE SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ
A PRO KAŽDÉHO


PRACOVNÍ PORADENSTVÍ / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BYDLENÍ, DÁVKY, APOD. / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ TELEFONNÍ LINKY / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU / MOŽNOST TISKU, KOPÍROVÁNÍ I SKENOVÁNÍ (DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ) / MOŽNOST VYPRÁNÍ PRÁDLA / POTRAVINOVÁ POMOC

PROSTOR PRO PROMÍTÁNÍ / OSVĚTOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY ŠKOL / KULTURNÍ TÉMATICKÉ AKCE / SVÉPOMOCNÉ A TERAPEUTICKÉ SKUPINY, PROSTOR PRO MLADISTVÉ I DOSPĚLÉ V OBTÍŽNÉ SITUACI, PRO JEJICH RODIČE I PŘÍBUZNÉ / PROGRAMY PRO SENIORY