Aktuální projekt: Husitská pomáhá, reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_043/0001515

Vážení obyvatelé Prahy 3, vážení Pražané,

Komunitní centrum Husitská nabízí své bezplatné službyjiž od ledna 2017.  Toto centrum je také od roku 2014 místem SETKÁVÁNÍ a SDÍLENÍ pro jednotlivce a skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo samotou /bývalý JobClub/. Stejně tak je určeno pro širokou veřejnost, místní rezidenty, studentya žáky škol.

KOMUNITNÍ A NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM HUSITSKÁ SE DĚLÍ NA DVĚ PRACOVIŠTĚ:

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BYDLENÍ, DÁVKY, APOD. / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ TELEFONNÍ LINKY / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU / MOŽNOST TISKU, KOPÍROVÁNÍ I SKENOVÁNÍ (DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ) / MOŽNOST VYPRÁNÍ PRÁDLA / POTRAVINOVÁ POMOC

PROSTOR PRO PROMÍTÁNÍ / OSVĚTOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY ŠKOL / KULTURNÍ TÉMATICKÉ AKCE / SVÉPOMOCNÉ A TERAPEUTICKÉ SKUPINY, PROSTOR PRO MLADISTVÉ I DOSPĚLÉ V OBTÍŽNÉ SITUACI, PRO JEJICH RODIČE I PŘÍBUZNÉ / PROGRAMY PRO SENIORY

SUTERÉN KCH MŮŽETE PO DOHODĚ S NÁMI VYUŽÍT PRO VLASTNÍ AKTIVITU / REZERVUJTE SI PŘEDBĚŽNĚ PROSTOR A MY SE VÁM V CO NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OZVEME


Projekt Komunitní centrum Husitská III, (reg. č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001829)
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s. byl ukončen 8/2022