Projekt "Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská" (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000682)
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.

Vážení obyvatelé Prahy 3, vážení Pražané,
rádi bychom Vám představili Komunitní centrum HUSITSKÁ, které spustilo provoz v lednu roku 2017. Toto centrum je od roku 2014 místem SETKÁVÁNÍ a SDÍLENÍ pro jednotlivce a skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo samotou /bývalý JobClub/. Stejně tak je určeno pro širokou veřejnost, místní rezidenty, studenty a žáky škol.

// VŠECHNY NAŠE SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ
A PRO KAŽDÉHO


PRACOVNÍ PORADENSTVÍ / SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - BYDLENÍ, DÁVKY, APOD. / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ TELEFONNÍ LINKY / BEZPLATNÉ VYUŽITÍ INTERNETU / MOŽNOST TISKU, KOPÍROVÁNÍ I SKENOVÁNÍ (DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ) / MOŽNOST VYPRÁNÍ PRÁDLA / POTRAVINOVÁ POMOC

PROSTOR PRO PROMÍTÁNÍ / OSVĚTOVÉ A PREVENTIVNÍ AKTIVITY ŠKOL / KULTURNÍ TÉMATICKÉ AKCE / SVÉPOMOCNÉ A TERAPEUTICKÉ SKUPINY, PROSTOR PRO MLADISTVÉ I DOSPĚLÉ V OBTÍŽNÉ SITUACI, PRO JEJICH RODIČE I PŘÍBUZNÉ / PROGRAMY PRO SENIORY