VELETROJKA

5. 6. 2018 / ÚTERÝ /  14.00 - 18.00
Veletrh sociálních a návazných služeb
na Praze 3

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ bude spolu s celými R-Mosty, z.s. a ostatními službami na veletrhu sociálních služeb přítomné
// Přijďte se osvěžit do ULIČNÍKU, setkat se s námi
a seznámit se s naším programem a službami.

Těšíme se na Vás!