Konkrétní změny v BUS / TRAM dopravě

13.03.2018

REKONSTRUKCE ULICE HUSITSKÁ / MDH ZMĚNY
Dopravní podnik hl. m. Prahy & dočasné změny v hromadné dopravě. Zatímco linka 133 je úplně zrušena, linky číslo 175, 207, 908 a 909 budou jezdit ve výlukovém jízdním řádu. Linka 175 je vedena v trase Háje - Flora - Rokycanova - Černínova - Ohrada - Sídliště Malešice.

Linky 207, 908 a 909 po dobu rekonstrukce jezdí mezi stanicemi Tachovské náměstí a U Památníku po dočasně zřízených autobusových zastávkách. Těmi jsou Havlíčkovo náměstí, Olšanské náměstí, Lipanská a Husinecká. Na čas se také přemístily některé ze stávajících autobusových stanic. Nástupní zastávka Florenc pro autobus 175 nově jezdí z ulice Ke Štvanici. Zastávka U Památníku je nově zřízena v ulici Trocnovská, a zastávka Olšanské náměstí je zřízena v Prokopově ulici u křižovatky s Táborskou.

Změny se týkají i tramvaje

Vyjma četných změn v jízdních řádech autobusových linek se dočasně mění i trasa jedné tramvajové linky. Linka 15 vede tak, že ve směru z centra je ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna namísto k Floře směrem na Olšanskou a Biskupcovu. Konečnou stanicí je Vozovna Žižkov.