DROM / komiks o romské historii

05.04.2018

V dubnu jsme výstavili k příležitosti Mezinárodního dne Romů komiks o romské historii - DROM. 

Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 5. dubna 2018 v rámci Oslavy mezinárodního dne Romů, který se každoročně slaví 8. dubna. Promítali jsme dokumentární film Robina Strii 'Ať jsi Rom kdekoliv na světě, pořád jsi Rom' a poté zahrálo duo Radek Sivák & Vladimír Demeter "Žabák"

DROM / Komiks o romské historii / Vydává společnost R-Mosty, z.s., www.r-mosty.cz / V roce 2017 (4. vydání) / Autoři: Barbora Šebová, Adam Pospíšil / Kresba: Lucie Lomová / Překlad do romského jazyka: Jan Dužda / Grafická úprav: Martin Doležal / Náklad: 2 000 ks / Poděkování: Helena Sadílková, Peter Wagner, Margita Wagnerová, Michal Beníšek / Použitá literatura: Horváthová, Jana: Kapitoly z dějin Romů. Lidové noviny, 2002, Hübschmannová, Milena: Romové v Byzanci. Nakladatelství Signeta, 1999 / Dotisk komiksu byl podpořen z grantového programu Magistrátu hlavního něsta Prahy - Celoměstské programy národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017.