tipy KCH / SUTERÉN

1. STREETBUS V ČR / pojízdný klub pro děti a mládež 10 - 21 let // bezplatný vstup / bez registrace
www.r-mosty.cz/ulicnik

LETNÍ DŮM, Z.S. / Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.
www.letnidum.cz/