Dobrovolník roku MČ P3
David Schneider

Předávání ceny Dobrovolník roku MČ Praha 3 2021

David Schneider, jeden z 13ti oceněných dobrovolníků

Pan starosta MČ Praha 3 Jiří Ptáček, dobrovolník roku David Schneider, klíčová pracovnice Mgr. Martina Tůmová.

Cena putovala i do služeb prevence

Žižkovská radnice již po jedenácté ocenila ty, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost minimálně jeden rok. Vyhodnocení dobrovolníka roku Městské části Praha 3 jsme se zúčastnili také.

V letošním roce proběhlo ocenění vybraných kandidátů v rámci opatření, která jsou podřízena pandemické situaci, ale i přes tato omezení to byl pro nás velký svátek.
Náš kandidát, pan David Schneider, který pomáhá poslední dva roky v Aktivizačním prostoru Komunitního centra Husitská při tvořivých aktivitách s klienty, byl vybraný
mezi oceněné.

Pan David Schneider začal využívat naši službu Aktivizační prostor Komunitního centra Husitská 25. 4. 2018 jako klient. Jeho plán byl zaměřený na stabilizaci a zlepšování sociální situace, která nebyla v době, kdy k nám klient přišel, vůbec dobrá.
Jeho přáním bylo sestavit životopis a asistence při hledání zaměstnání.

V té době se pan Schneider zapojil mimo jiné do výtvarných a rukodělných aktivit,
které u nás každý týden probíhaly pro zájemce o smysluplnou volnočasovou činnost spojenou s tréninkem manuálních až ergoterapeutických dovedností.

Kurz byl posléze přesunutý na středu a od té doby pan Schneider nevynechal ani jeden. Proto jsme v březnu 2020 požádali právě pana Schneidera, jestli by se nezhostil vedení této aktivity v okamžiku, kdy od nás odešla lektorka. Pan Schneider se tohoto úkolu zhostil
na výbornou, a proto jsme všichni velice potěšení, že byla jeho nominace na MČ Praha 3 úspěšná a stal se jedním ze třinácti oceněných dobrovolníků pro rok 2021.

Mgr. Henrieta Votíková

NDC Husitská, AP KC Husitská