PROJEKTY OP PPR

AKTUÁLNÍ PROJEKT

Komunitní centrum Husitská III
reg. č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001829
Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.


UKONČENÝ PROJEKT

Projekt "Rozvoj služeb Komunitního centra Husitská" (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000682) Operační program Praha - pól růstu ČR / provozovatel R-Mosty, z.s.

UKONČENÉ PROJEKTY


Harmonogram projektu

stavební úpravy 6/2017 až 11/2018 (4,9 mil. korun)
provoz 1/2017 až 12/2018 (6,2 mil. korun)